top of page

Search Console'da gösterimler, konum ve tıklamalar nedir?

Bu sayfa, Search Console'da (özellikle de Performans raporlarında) gösterimler , konum ve tıklamalar nedir?' açıklanmasına yardımcı olur.


Search Console, kullanıcıların Google Arama, Haberler ve Keşfet'te sitenizin bağlantılarını veya içeriklerini ne sıklıkla gördüğünü ya da bunlarla ne sıklıkla etkileşime girdiğini ortaya koyan veriler sağlar. Search Console'da gösterimler, konum ve tıklamalar çeşitli performans raporlarında sunulur.


Performans raporlarında aşağıdaki metrikler gösterilir:


 • Gösterimler: Bir kullanıcının Google'da sitenizin bağlantısını görme sıklığını belirtir. Sonuç türüne bağlı olarak bağlantının görünmesi için görünümün kaydırılması veya bağlantının genişletilmesi gerekebilir. Daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 • Tıklamalar: Bir kullanıcının Google'dan sitenizin bağlantısını tıklama sıklığını belirtir. Daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 • (ortalama) Konum: Bağlantınızın Google'daki konumunun göreli bir sıralamasıdır. Bu konum rakamlarla ifade edilir (ör. 1 en üst konumu, 2 bir sonraki konumu ifade eder). Yalnızca Google Arama sonuçları için gösterilir. Daha ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 • Tıklama oranı: (Tıklamalar ÷ gösterimler) işleminin sonucudur.


Bu doküman, bahsedilen metriklerin daha ayrıntılı açıklamalarını ve Google Arama sonuçlarında görebileceğiniz birçok öğe türüyle ilgili bazı uygulama detaylarını içermektedir.


Bir arama sonucunun anatomisi


Google Arama'da içerikler; bağlantı, görsel veya bilgi snippet'leri gibi birçok farklı biçimde görüntülenebilir. Örneğin, burada yalnızca bir bağlantı içeren çok temel bir arama sonucu gösterilmektedir (klasik "düz mavi bağlantı"):

klasik düz mavi bağlantı

Öğeler, birden çok bağlantı, hatta etkileşimli öğeler içeren birleşik öğeler de olabilir. AMP sayfaları içeren bir yatay kaydırma listesi veya pek çok bağlantı içeren bir bilgi paneli girişi, birleşik öğelere örnek olarak gösterilebilir.


Tüm veriler, öğenin içindeki bağlantılara (veya her bir bağlantının yönlendirdiği URL'ye) atanır. Tıklama, gösterim ve konum verileri, bağlantının standart URL'siyle ilişkilendirilir. Birden fazla URL'nin, özünde aynı olan sayfalara yönlendirdiği durumlarda (örneğin, bir site sayfasının mobil ve masaüstü sürümleri için ayrı URL'ler kullanıldığında) Google'ın ilgili sayfayı en iyi temsil eden URL olarak seçtiği URL'ye standart URL denir. Diğer ayrıntılara bakın.


Bazen bir bağlantının, bağlantı olduğu kolayca anlaşılır (ör. yukarıdaki düz mavi bağlantı). Bazı durumlarda ise bir bağlantının, bağlantı olduğu daha zor anlaşılır. Örneğin, görsel aramadaki bir görsel aslında barındıran sayfadaki görselin bağlantısıdır. Bir öğedeki her bağlantı kendi verilerine (gösterimler, tıklamalar vb.) atanabilir. Bu konu daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.


Gösterim nedir?

Gösterim, bir kullanıcının Arama, Keşfet veya Haberler'de sitenizin bağlantısını gördüğü (veya görmüş olabileceği) anlamına gelir.


Genel olarak bir öğe mevcut sonuç sayfasında yer aldığında, kullanıcının daha fazla sonuç görmek için tıklama yapması (bağlantıyı görmek için "daha fazla sonuç" seçeneğini tıklaması gibi) gerekmediği müddetçe, öğenin görünüm içine kaydırılıp kaydırılmadığına bakılmaksızın bir gösterim sayılır.


Bununla birlikte, bağımsız olarak kaydırılan veya genişletilen arama sonucu widget'larının içinde (örneğin, sonuç ruloları ya da SSS sonuçları gibi genişletilebilen bölümler) gösterimin kaydedilmesi için öğenin rulo içinde görünüme kaydırılması veya ilgili bölümün tıklanarak genişletilmesi gerekir.


Mobildeki görsel arama veya Keşfet'teki bir kart gibi sayfa bölümü olmayan kaydırmalı arama sonuçlarında (sonsuz kaydırma) ise öğelerin gösterim olarak sayılması için genellikle görünüm içine kaydırılması gerekir.


Genel kural olarak, daha fazla sonuç görmek için tıklama gereken durumlarda, mevcut sonuç grubunda yer alan bir bağlantı (görünüm içine kaydırılıp kaydırılmamasından bağımsız olarak) gösterim olarak sayılır. Ancak, belirli bir öğe türüyle ilgili net bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki ayrıntıları okuyun.


Tek bir sorgu veya oturum esnasında kaydırarak görünümden uzaklaşıp geri dönmek ya da başka sayfaya gidip geri gelmek birden fazla gösterim olarak sayılmaz.


Gösterimler neden bu kadar önemli?


Kullanıcıların mülkünüzü ziyaret edebilmeleri için tıklayabilecekleri bir bağlantı görmeleri gerektiğinden gösterimler önemlidir. Bununla birlikte, yalnızca daha fazla gösterim sağlamayı değil aynı zamanda gösterimlerin anlamlı olmasını hedeflemelisiniz. Yani sunduğunuz bilgileri faydalı ve okumaya değer bulan kişiler tarafından görülmeniz önemlidir. İçeriklerinizi faydalı bulmayan ve mülkünüzden hemen ayrılacak kişiler tarafından görülmek veya tıklanmak, web sitesi trafiği ve sadakat metriklerinin yükselmesi açısından sağlıklı bir durum değildir. "Reklamın iyisi kötüsü olmaz" deyişi, kullanıcıların çıkarını gözetmeyen bir yaklaşım.


Gösterimlerin mülk veya sayfa bazında toplanması


Tek bir arama öğesi birkaç bağlantı içeriyorsa gösterimler, Performans raporundaki çeşitli filtreleme seçeneklerine bağlı olarak URL veya mülke göre sayılır.

Birkaç resim ve metin bağlantısının yer aldığı aşağıdaki bilgi panelini gören kullanıcılara göre mülke ve URL'ye dayalı gruplandırma ile ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir:


Url'ye dayalı gruplandırma
 • Baktığınız Performans raporu mülke göre gruplandırılmış veriler içeriyorsa kartın tamamı için yalnızca bir gösterim sayılır:

  • www.example.com - 1 gösterim

 • Ancak, rapor sayfaya göre gruplanmış veriler içeriyorsa her biri bir gösterim içeren beş sayfa görürsünüz:

  • www.example.com (metin bağlantısı) - 1 gösterim

  • www.example.com/yagmur (bir metin bağlantısı, bir resim bağlantısı) - 1 gösterim

  • www.example.com/gokkusagi (bir metin bağlantısı, bir resim bağlantısı) - 1 gösterim

  • www.example.com/yonca (bir resim bağlantısı) - 1 gösterim

  • www.example.com/yildirim (bir resim bağlantısı) - 1 gösterim


Bu URL'lerden bazılarının, bilgi panelinde birden çok bağlantısı olsa da veriler sayfaya göre gruplandırılırken aynı sayfayla ilgili tüm gösterimler tek bir gösterimde birleştirilir.

Nelerin gösterim sayıldığı hakkında daha fazla bilgi için öğeye özel ayrıntılara bakın.


Konum nedir?

Konum, yalnızca Google Arama Sonuçları için hesaplanır.


Google Arama sonuçları sayfası, çok sayıda arama sonucu öğesinden oluşur. "Konum" metriği, belirli bir bağlantının göründüğü konumu sayfadaki diğer sonuçlara göre yaklaşık olarak göstermeyi amaçlar. Search Console'da bu metrik, tüm gösterimlerin konum değerinin ortalamasını alan bir ortalama konum olarak görüntülenir (bunun nedeni, bağlantının her görüldüğünde farklı bir konumda olmasıdır).


Konum, Google Arama'da genellikle sayfanın birincil tarafında yukarıdan aşağıya, daha sonra sayfanın ikincil tarafında yukarıdan aşağıya hesaplanır. (Soldan sağa okunan dillerde sayfanın solu, sağdan sola okunan dillerde sayfanın sağı birincil taraftır). Bu hesaplama yönteminin ileride değişebileceğini unutmayın.


İster tek bir bağlantı ister pek çok farklı bağlantı veya alt öğe içersin, Arama sonuçlarındaki her öğe tek bir konumda yer alır. Çoğu Arama sonucunda öğelerin içindeki tüm bağlantılar, kapsayıcı öğeyle aynı konumda yer alır. Bununla birlikte, Liste/ayrıntı zengin sonuçları gibi birkaç birleşik öğede raporlanan konum, kapsayıcı öğenin kendi sıralaması değil, kapsayıcının içindeki konum olabilir. Daha fazla bilgi için ilgilendiğiniz öğe türünün ayrıntılarını okuyun. Öğe türünüz burada açıklanmamışsa öğe konum düzeyinin her bir öğe içindeki tüm bağlantıları kapsadığını varsayın.


Masaüstü bilgisayarda farklı türlerde sonuçların yer aldığı bir arama sonuçları sayfasının şematik diyagramını aşağıda görebilirsiniz:


arama sonuçları sayfası şema
 • 1, 3, 4, 5 konumlarında düz mavi bağlantılar yer alıyor.

 • 2 konumunda bir AMP bandı (birleşik öğe) bulunuyor. Bu bantta bulunan AMP sonuçlarının hepsi 2 konumundadır.

 • 6 konumunda bir bilgi paneli (birleşik öğe) bulunuyor. Paneldeki tüm bağlantılar 6 konumundadır.


Ortalama konum


Performans raporunda gösterilen konum değeri, mülkünüzün göründüğü tüm sorgularda alınan ortalamaya göre arama sonuçlarında mülkünüze veya sayfanıza yönlendiren bağlantıların bulunduğu en üst konumdur.

Örnek:

 1. 1. sorgu, mülkünüzü 2, 4 ve 6 konumlarında döndürürse bu sorgunun konumu 2 (en üst konum) olarak kabul edilir.

 2. 2. sorgu, mülkünüzü 3, 5 ve 9 konumlarında döndürürse bu sorgunun konumu 3 (en üst konum) olarak kabul edilir.

 3. İki sorgudaki ortalama konum (2 + 3)/2 = 2,5'tir.

Bağlantı konumunun kaydedilebilmesi için bağlantının bir gösterim alması gerekir. Bir sonuç, gösterim almazsa (örneğin, sonuç arama sonuçlarının 3. sayfasındaysa ancak kullanıcı yalnızca 1. sayfayı görüntülerse), konumu söz konusu sorgu için kaydedilmez. Bazı rapor yapılandırmalarında, konum değeri için bir kısa çizgi (-) görebilirsiniz. Bu, kullanıcı söz konusu sorgu için mülkünüzü hiç görmediğinden kayıtlı bir konum olmadığı anlamına gelir. Örneğin, masaüstünde 10 gösterimi olan ancak mobil ortamda hiç gösterimi olmayan bir sayfanın masaüstü ve mobil sonuçlarını karşılaştırırsanız masaüstü için 10 değerini ve mobil için - karakterini görürsünüz.


Konumunuzun analizi


Konum değeri, püf noktalarını anlamazsanız yanıltıcı olabilecek karmaşık bir metriktir. Örneğin, önceki şemada 6 konumundaki bilgi paneli, sayfadaki en büyük değere sahiptir. Bu kötü görünebilir, ancak aslında çok göze çarpan bir konumda yer almaktadır. Bununla birlikte, görsel aramada satır ve sayfa başına gösterilen sonuç sayısı ekranın genişliğine ve diğer faktörlere bağlıdır. Dolayısıyla, konum sadece çok kaba bir şekilde resmin ne kadar aşağıda göründüğünü açıklar.

Örneğin, bir öğenin 11 olan konum değerinin birkaç olası açıklamasını burada görebilirsiniz:

 • Bir masaüstü aramada, bilgi panelindeki sağ üst konum anlamına gelebilir

 • Bir masaüstü aramada, 2. sayfadaki ilk öğe anlamına gelebilir (ilk sayfada 10 öğe olup ikincil tarafın boş olduğu durumlarda)

 • Masaüstü görsel sonuçlarında, ikinci veya üçüncü sonuç satırı (kaydırmadan görülebilir) anlamına gelebilir

 • Mobil görsel aramada, sonuçların altıncı satırı (yalnızca kaydırmayla görülebilir) anlamına gelebilir

Görüldüğü gibi, konum numarası, farklı durumlarda farklı anlamlara gelebileceğinden basit tahminler yapılmamalıdır. Mutlak konumun yanı sıra konumun zaman içindeki değişimini, özellikle ani konum değişikliklerini izlemenizi öneririz.


Konumun hesaplanması


Google Arama sayfaları oldukça karmaşık olup herhangi bir öğenin konumunu belirlemeye çalışmak pek kolay değildir. Arama sonuçlarında yalnızca en az bir tane sorgu olmayan ayrıntılandırma bağlantısı içeren öğelerin konumu olur. Bağlantı içermeyen veya yalnızca sorgu ayrıntılandırma bağlantıları olan öğelerin konumu olmaz. Örneğin, van Gogh tablolarının yer aldığı ve içerdiği her bir görsel tarafından bir "sorgu ayrıntılandırma" (yeni bir Google araması) açılan bir bant, konum yer tutucusu olarak sayılmaz. Bu bandın varlığı, kendisinin altındaki öğelerin konum değerini etkilemez. Yukarıdaki örnekte AMP sayfası bandının (konum 2) üzerinde konumu olmayan bir bant görünseydi sayfanın hiçbir yerinde konum değerlerini etkilemezdi.

Diğer yandan, ana arama sayfasındaki bazı görsel küçük resimleri (sonuç olarak) bir web sayfasına yönlendirir (bu, küçük resmi genişletmek için fazladan bir tıklama sonrasında olabilir) ve bir konum yer tutucusu olarak kabul edilir. Örneğin, öne çıkan bir snippet'in kaynak mülk bağlantısı vardır ve bu yüzden (tipik olarak) 1. sırayı alır. Reklamların arama konumunun olmadığını unutmayın.


Tıklama nedir?

Çoğu sonuç türünde kullanıcıyı Google Arama, Keşfet veya Haberler'in dışındaki bir sayfaya yönlendiren tıklamalar tıklama olarak sayılır. Google platformu içinde kalan bir bağlantının tıklanması ise tıklama olarak sayılmaz. (AMP tıklamaları genellikle Google AMP okuyucuyu açar ve bu da tıklama olarak kabul edilir.) Google Arama dışına yönlendirmeyen tıklamalar hakkında daha fazla bilgi için Sorgu ayrıntılandırma nedir? konusuna bakın.

Dış sayfaya yönlendirme yapan bir arama sonucunu tıklama, geri dönme, ardından aynı bağlantıyı tekrar tıklama yalnızca bir tıklama olarak sayılır. Farklı bir bağlantının tıklanması, tıklanan her bir bağlantı için bir tıklama olarak sayılır.

Bazı arama sonucu türleri, tıklamaları farklı şekilde sayar. Daha ayrıntılı bilgi için arama öğesi türünüzle ilgili dokümanları okuyun.


Veriler hangi URL'ye atanır?

Search Console, bir sayfanın tüm varyasyonlarını temsil eden bir standart URL seçerek performans verilerinizin analizini kolaylaştırır. Cihaz varyasyonları (masaüstü veya mobil), aynı sayfaya yönlendiren varyant URL'ler, hatta muhtemelen bir sayfanın farklı dillerdeki sürümleri de bu varyantlar arasında yer alır.

Bir sayfanın tüm varyasyonlarının tıklama, gösterim ve konum verileri, Google tarafından her bir sayfa için seçilen standart URL'ye atanır (ancak bazı durumlarda veriler standart URL yerine esas URL'ye atanabilir). Bu durum, bir sayfanın mobil ve masaüstü sürümleri için ayrı URL'leriniz olsa bile Performans raporunda tüm tıklama verilerinin aynı URL'ye atanacağı anlamına gelir. Bu sayede, sayfanızın performansını değerlendirmek için mobil URL'lerinizin tüm verilerini aynı sayfanın masaüstü URL'lerine manuel olarak eklemeniz gerekmez. (İsterseniz verilerinizi cihaza veya diğer kategorilere göre ayırmak için rapora filtre ekleyebileceğinizi unutmayın).

Web siteniz, Google'dan gelen bir kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendirirse bu durum, gösterimin veya tıklamanın atandığı URL'yi herhangi bir şekilde etkilemez.
1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page